Historie

Fjordslottet Hotell er et fjordhotell som ligger på Osterøy i Hordaland, vel 45 min. fra Bergen. Fjordslottet Hotell har over 160 års historie, og ble bygget i 1851. På den tiden sto industrien i Hordaland veldig sterkt i området rundt Dale, men det lå vanskelig til. En bergensk kjøpmann ved navn Carl Joachim Hambro så det som en stor mulighet å få lagt industrien nærmere Bergen og dermed få et stort fortrinn i forhold til industrien som lå lengre unna, og så Fotlandsvåg som et flott sted å starte opp.

I elven ved Fjordslottet bygget Hambro opp et bomullspinneri direkte i elven, men et sted måtte herren bo, og dermed oppsto Fjordslottet. Altså en herskapsbolig.

Dessverre sto aldri lykken bi for C.J. Hambro, men hans arvtager lyktes med bomullspinneriet og drev det med stor suksess og gav mye lykke til Fotlandsvåg.

Etter hvert ble Fjordslottet på vanlig privat eie og har vært et lykkelig hjem for flere familier opp gjennom tiden. Men i 1997 ble Fjordslottet restaurert og satt i stand, og dermed ble det hotell med 40 flotte rom, store uteområder, nydelig hageanlegg og flotte selskaps- og konferanselokaliteter.

IMGP2062baPS_WEBIMGP2401baPS_WEBIMGP2045baPS_WEB